Home - Články - Kdo byli slavní tři králové?

Kdo byli slavní tři králové?

vloženo 6. 1. 2020
čas čtení: 4 minuty

Kdo byli slavní tři králové?

6. ledna na svátek Tří králů si zpíváme známou koledu, aniž bychom přemýšleli, o kom vlastně vypráví a zda se příběh zakládá na nějaké historické pravdě. Možná jej bereme jen jako pohádku. Avšak pravdy je v tom příběhu možná víc, než tušíme.

Text koledy skrývá tajemství

Základní text známe všichni – a existuje k němu spousta slok navíc, které se dají snadno vyhledat. Byli ti poutníci opravdu tři? A šlo skutečně o krále? Kde se vzala jejich jména? A co symbolizovaly jejich různé barvy pleti? Připomeňme si slova písně.

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Co ty černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju a nový rok Vám vinšuju.
A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.
Co je v Betléme nového, že pospíchate do něho?
Narodil se tam spasitel, všeho světa Vykupitel.
To já tam taky musím jít, to malé dítě pozdravit.
Informace z Bible

V Evangeliu se o třech králích několikrát velmi podrobně píše. Dá se předpokládat, že informace byly získány z dobových kronik, a to římských, neboť Řím byl v Judsku protektorem, ale také z židovských, a na důkladnost obojího se dá vsadit. Židé dokonce předpověděli příchod tří králů o celá staletí dřív. Můžeme se tomu pousmát, ale je dobré vědět, že s jejich mystickým uměním, které sahá až k magii kabaly či oživení golema, nejsou žerty. V knize Numeri prorokuje Balaám, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele: "Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby." Zrození mesiáše a jeho uvítání pomazanými hlavami z různých koutů světa předpověděli dokonce i Peršané z Babylonu a Egypťané.

V Matoušově a Markově evangeliu se píše: "Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

Kdo byli tito muži?

Tři králové byli vlastně zvědové krále Heroda, kteří měli pomoci realizovat jeho vražedné úmysly. Pak se však obrátili proti němu. Dnes bychom řekli „dvojití agenti“.
Zpozornět bychom měli při slově mudrci. Krále z těchto postav udělala až lidová tvořivost, oni však byli víc. Byli to mágové, jinými slovy, učenci, mystikové, šamani, kněží svých národů. Učené osoby, které měly kontakt s jinými světy a mocnostmi a dovedli prorokovat. Nová, velmi zářivá hvězda na nebi je upozornila na to, že se děje cosi duchovně významného: V Izraeli se narodí vyvolený, skutečný král nebes i země a lidských srdcí. Navíc potomek rodu Davidova, a to ze strany matky i otce, čili měl na izraelský trůn tisíckrát větší legitimní nárok než Herodes, který byl po matce Nabatejec a po otci Idumejec, čili nárok veškerý žádný. Mudrci museli mít pod vlivem hvězdy jakýsi sněm – dnes bychom řekli konferenci – a výsledky svého bádání oznámili na nejvyšších místech. Herodes, který se bál židovského povstání, jež v jeho době stále kvasilo, si mudrce dal zavolat a vyslal je, aby dítě našli. S úmyslem, že až lokalizují místo, kde se nachází, Herodes dá kandidáta na trůn, ke všemu očekávaného všemi Židy, odpravit. V legendě ani Bibli se neříkalo, kolik těchto mudrců bylo, ani jak se jmenovali. Počet a jména vytvořila opět lidová tradice.Betlémský příběh

Když se v Betlémě na seně, daleko od všeho luxusu, narodil spasitel, naše mudrce vedla ona hvězda, nazývaná Betlémská, přímo k jesličkám. Dá se předpokládat, že poutníci nešli za světýlkem na nebi (zkuste si to, není to moc dobrý kompas), ale z její polohy si uměli vypočítat „azimut“, neboť byli výborní astrologové. Ve snu se jim zjevila pravda o tom, že Herodes chce jejich schopnosti vlastně využít k svým vlastním politickým, smrtícím účelům. Uradili se, že Heroda neposlechnou, nevrátí se k němu a informaci o místě, kde se nachází spasitel, mu neposkytnou. Od té chvíle probíhala jejich mise „na vlastní pěst“. Přivítali nového židovského krále – a duchovního vůdce – poklonili se mu, a tím předali ostatním lidem zvěst o jeho významu, dá se říci, potvrdili jeho pravost. Předali mu také dary. Význam těchto darů je symbolický. Zlato představuje nejdražší látku v pevném skupenství, myrha v kapalném skupenství a kadidlo v plynném. Znamenalo to, že nový král vládne světu ve všech tehdy známých podobách. Králové neboli mudrci měli podobu mladíka, muže středního věku a moudrého starce, znázorňovali tedy hodnoty tří etap života: Rozkvět, sílu a moudrost. Jejich barvy pleti, bílá, snědá a černá, znázorňovaly zase veškeré tehdy známé rasy, jejichž králem se Ježíš stává.

Protože mudrci Ježíška Herodovi nezradili, stihla svatá rodina na andělské avízo prchnout do Egypta. Rozlícený Herodes pak nechal pozabíjet všechny chlapce do věku dvou let v Betlémě a okolí.

Hvězda Betlémská

Existují různé teorie, co vlastně mudrci tehdy na nebi viděli. Nejpravděpodobnější je však konjunkce tří velkých planet, ke které dochází v předlouhých intervalech několika tisíců let. Když Jan Kepler pozoroval v Praze v prosinci roku 1630 konjunkci Jupitera a Saturna, a nedlouho poté se v souhvězdí Hadonoše objevila velmi jasná supernova, vyslovil domněnku, že podobná situace mohla nastat i v době Ježíšova narození a označil hvězdu z Betléma za velkou trojnásobnou konjunkci Jupitera se Saturnem v souhvězdí Ryb. Podobný úkaz je velmi vzácný a kromě roku 7 před Kristem byl pozorován v roce 861 před Kristem. Po tři další tisíce let se neopakoval a nemá opakovat.K † M † B

Jména králů Kašpar, Melichar a Baltazar vznikla v lidové tradici od nápisu, který dělají každoročně „Tři králové“ na dveře příbytků svěcenou křídou. Znamenají však slova požehnání: Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. To, co pokládáme za zneménko plus, je ve skutečnosti znamení kříže. Skutečná jména poutníků se už nikdy nedozvíme, ale to v celé tradici není důležité. Jeho podstatou je poklonit se světlu a nejvyšší lásce, jako to udělali mudrci z východu.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 > >>|

NAŠI VĚŠTCI - Vyberte si svého věštce a zavolejte mu na tel.: 906 701 701!


Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)

© 2009 - 2020 E.M.A. Europe s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Zpracování osobních údajů Zpracování cookies, tech. zaj. Materna, 1 min/70 Kč vč. DPH, 1sms/max. 46 Kč, Max. délka hovoru je 17 minut, Volejte (49 Kč/min) a pište (30 Kč/SMS) bez omezení! Klub Horoskop2021, PO Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.