MENU
Home - Soutěž - Podmínky soutěže

Podmínky soutěže

Podmínky soutěže

                                                                Pravidla soutěže

                                                   ,,Odpověz a získej ZDARMA knihu“

Organizátor
Organizátorem soutěže je společnost E.M.A. Europe s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Kozí 5/916, PSČ 11000, IČ 273 98 307, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 110678 (dále jen „organizátor“ nebo „společnost E.M.A. Europe“).

Kdo se může zúčastnit soutěže
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky (dále jen účastník). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.

Ceny
Kniha uvedená na stránkách www.astrohled.cz/soutez

Průběh soutěže a výherci
Soutěž probíhá od 24.6.2019 a končí 14.7.2019.
Ceny obdrží ti účastníci, kteří se na stránkách www.astrohled.cz/soutez zaregistrují a odpoví na otázku, která bude umístěna na těchto internetových stránkách.
Výhercem se stává 50. účastník v pořadí, který se zaregistruje a správně zodpoví na danou otázku a svou odpověď zodpoví do formuláře na stránkách www.astrohled.cz@soutez. V kalendářním týdnu následujícím po skončení soutěže, nejpozději vždy však do pátku následujícího týdne, bude oznámeno jméno výherce, kterému bude ZDARMA a na náklady organizátora zaslán výherci kalendář na adresu uvedenou při registraci.

V případě, že si výherce bez závažného důvodu nepřevezme cenu, cena propadne ve prospěch organizátora soutěže.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Ostatní podmínky
Každý účastník uděluje účastí v soutěži společnosti E.M.A. Europe jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů spočívajícím v uložení osobních údajů do databáze organizátora, užitím k vyhodnocení soutěže a zaslání případné ceny, a to na dobu 2 let od ukončení soutěže. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla organizátora, dále právo požádat správce o informaci o zpracování osobních údajů dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb., a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo požádat správce o vysvětlení ke způsobu zpracování osobních údajů účastníka, právo požadovat aby správce provedl blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů účastníka. Výše uvedený souhlas se vztahuje na všechny osobní údaje, které účastník správci poskytne při registraci.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit. V takovém případě účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Druhy horoskopů:
Denní horoskop
Týdenní horoskop
Měsíční horoskop
Váš e-mail
Vaše datum narozeni:

Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)

© 2009 - 2019 E.M.A. Europe s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Zpracování osobních údajů Zpracování cookies, tech. zaj. Materna, 1 min/70 Kč vč. DPH, 1sms/max. 46 Kč, Max. délka hovoru je 17 minut, Volejte (49 Kč/min) a pište (30 Kč/SMS) bez omezení! Klub Horoskop2020, PO Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.