Home - Články - Den matek – mateřský princip jako božství

Den matek – mateřský princip jako božství

vloženo 8. 5. 2020
čas čtení: 5 minut

Den matek – mateřský princip jako božství

Jin a jang, matka a otec, Země a Slunce, žena a muž, tma a světlo. Od počátku historie, ba ještě před tím, než se začala psát v paměti lidí, existovaly tyto principy. Jsou věčné a tvoří spolu dohromady, v jednom harmonickém celku, BYTÍ.

Nikoli lidské bytí, ale bytí jako takové, definované filosofy a přesto neuchopitelné. Až budeme druhou květnovou neděli (10.5.) slavit Den matek, můžeme si vzpomenout na jeden ze dvou kořenů života, který se tímto dnem také slaví.

Naše Matka dnes

Žijeme s pocitem, že uctívání Matky patří historii a že civilizace je vlastně matkou sama sobě. Nicméně, zamysleme se. Co vše jsme v poslední době prožili a prožíváme? Jsou to těžké zkoušky. Jde v nich o životy, o zdraví, o svobodu pohybu, o obchod a studium, o luxus dostatku, jde vlastně o civilizaci samu. Ona nedovede být matkou lidem, ani sama sobě. Je jen lidským výtvorem. Je pomíjivá. Pokud budeme na naší civilizaci stoprocentně závislí a zapomene, odkud jsme se zrodili a co nás drží při životě, může to být konec uspořádání světa, jak ho známe.

Zvykli jsme si kořistit a otrhávat z Matky poslední cáry šatu. Orná půda mizí, odtéká s přívalovými dešti a odfoukává ji vítr. To, co roste na polích, je vyhnané chemickými hnojivy. Nevracíme půdě ani malou část toho, co nám dává. Lesy schnou, protože nedovedeme a nechceme hospodařit s vodou jako to dělali naši předkové. Kůrovec se jim dostane pod kůru jen a jen proto, že strom nemá dost mízy, aby larvy utopil v zárodku. Lesy jsou bezbranné. Světu vládne byznys, hlavní je zisk, vše je globalizované a také virus se pak může snadno šířit. To vše souvisí s prazákladní úctou k Matce a k životu, který dává. Je nutné, abychom měli stále na zřeteli Matku Zemi a jako k Matce se k ní chovali. I dalajláma řekl větu, kterou bychom si měli zapamatovat: „Buďte něžní k Zemi.“ Proč to řekl a co tím myslel? To je dobrý námět k meditaci.


Kult matky

Mystické kořeny tohoto svátku jsou staré jako lidstvo samo. Bohyně – Matka nesla v různých kulturách a dobách různá jména, ale byla to v podstatě stále stejná bytost. Matka všeho živého ztotožňovaná se Zemí, která vše rodí a opět pohlcuje. Vše se do ní zpět vrací. Jejím živlem je voda a půda, je protipólem k mužskému Slunci. Tma, z které vyráží semeno, tma ženského lůna, v níž se děje tajemství vývoje dítěte. Řekové této bytosti říkali Gaia, vyznavači véd Durga, Inkové Pačamama, Aztékové Coatlicue (Koatlikve), Sumerové Ištar, Egypťané Eset, Keltové Danu, Slované Živa. Takovýchto jmen bychom mohli nahledat mnoho. Bohyně plodnosti, která život dává i pohlcuje, měla vždy dvě tváře. Jejím darem bylo plodit, byla dokonce i matkou ostatních bohů, ale také život brát, nebo například působit zemětřesení, což má svou logiku, protože země se rozevře a pohltí vše živé. Od nejstarších dob, kdy můžeme najít stopy jejího uctívání, prošla velkým vývojem ve všech civilizacích. Jejími atributy byly často absurdně velké prsy a břicho na znamení daru vyživovat své děti a také rodit. Jistě si vybavíte známou Věstonickou Venuši, takových sošek je však ve všech kulturách mnoho. Dar mateřství byl právem považován za něco božského a nepochopitelného. Když se zamyslíme nad tím, že v lůně ženy vznikne z aktu lásky nový člověk, i dnes pocítíme sílu tajemství.

Historie Dne matek

Ve srovnání s dějinami lidstva je Den matek poměrně novou věcí. V Anglii 16. století se slavil v období církevních Velikonoc, což je doba po velikonočních svátcích zvaná Lent, svátek Mothering Sunday. Už tehdy se těšil velkému respektu, děti v tuto neděli konaly všechnu práci a matky měly volno. Dospělí, kteří bydleli daleko od svých matek, dostávali od pánů volný den, aby mohli jet na mši do svého rodiště a jít na bohoslužbu spolu s matkami.


V USA navrhla oslavy Dne matek v roce 1872 Julia Ward Howeová na počest mateřství a míru, protože matky nechtějí, aby jejich děti musely chodit bojovat do válek. Občané USA nosili v klopě na počest matek květinu – bílou, kdo už na matku jen vzpomínal, rudou, kdo svou maminku stále měl.

Oslavy v novém Československu

Novou republiku navštěvovalo mnoho Američanů a svátek zde jejich prostřednictvím získal velkou popularitu. Občanské spolky jako Sokol, Orel, Červený kříž, katolické i ženské spolky se o vznik svátku u nás velmi zasazovaly. Velký podíl na tom měl i T. G. Masaryk, který na svou vlastní matku vzpomínal velmi krásně: "Matka na mne měla větší vliv než otec... Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k tomu kdy, protože musela dřít na rodinu..." Jeho štafetu se zápalem převzala jeho dcera Alice Masaryková. Roku 1923 se poprvé slavil Den matek v Čechách. O rok později už následovalo velké shromáždění občanů ve Stromovce, kam si vyšly celé rodiny, užívaly všemožných atrakcí a radovaly se z krásné atmosféry.

„Všichni jsme jedním“

Den matek je nádherným svátkem, který má hluboký smysl. Je poděkováním všem maminkám, jejichž péče o děti nekončí zázračným aktem porodu, ale pokračuje celý život. Za komunismu Den matek jako americký výmysl upadl do zapomnění a převálcoval jej propagandou prosazovaný Mezinárodní den žen. Po roce 1989 se tradice Dne matek do naší země vrátila. Cítíme, že má hluboký smysl dát najevo svou lásku a poděkování ženě, která nás přivedla na svět. Nebo zavzpomínat, pokud ji už vedle sebe nemáme. To však není zdaleka vše.


Matka je středobodem každé rodiny a je dobré připomenout si, že rodina je tím nejbližším společenstvím lidí, kteří se milují, pomáhají si a tvoří jeden celek. A že v tom smyslu, že jsme všichni děti jedné božské zemské matky, jsme všichni rodina. „Všichni jsme jedním“, jak říká budhismus, křesťanství, hinduismus a všechny tradiční mírumilovné nauky světa. Jsme děti Matky země, vzdejme tedy tento den hold i jí, zasaďme květinu nebo strom, lehněme si do trávy a prociťme si, jaká síla jde z matky do našeho těla. Zaveďme novou tradici, nebo lépe, vraťme oslavu Matky zpět do našich myslí a srdci, aby z nás nebyli ztracení sirotci.

|<< < 722 | 723 | 724 | 725 | 726

NAŠI VĚŠTCI - Vyberte si svého věštce a zavolejte mu na tel.: 906 701 701!


Základní navigace

Přejít na obsah (přeskočit nahoru)

© 2009 - 2020 E.M.A. Europe s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Zpracování osobních údajů Zpracování cookies, tech. zaj. Materna, 1 min/70 Kč vč. DPH, 1sms/max. 46 Kč, Max. délka hovoru je 17 minut, Volejte (49 Kč/min) a pište (30 Kč/SMS) bez omezení! Klub Horoskop2021, PO Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze náv?těvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.